Wat is kruidenland?

Een kruidenland is een mengeling van grassen en kruiden. Dat lijkt erg eenvoudig, maar de precieze soortensamenstelling en procentueel aandeel van elke soort is een fijngevoelige balans en hangt sterk samen met wat je wil bereiken. Zo is een kruidenmengeling met “biodiversiteit” als doel anders samengesteld dan wanneer je “droogteresistentie” nastreeft.

Een kruidenland bevat meerdere bloeiende plantensoorten en kan daardoor meer en verschillende populaties organismen herbergen alsook fungeren als foerageer- en ecologische verbindingszone. Een aangepast maairegime zorgt ervoor dat de kruiden effectief tot bloei kunnen komen zodat insecten er voldoende voedsel vinden.

101 Hectare Kruidenland wil met zoveel mogelijk boeren aan de slag, dus is ons mengsel nog steeds een veevoeder (en wat voor één!). We stelden een mengsel samen dat de boer en koe ten goede komt, maar zonder biodiversiteit, klimaat, bodem en wateraspecten uit het oog te verliezen.
Iedereen wint!

De voordelen

Klimaat en welzijn

* CO2 en N-captatie
* Verbeterde droogteresistentie (vlinderbloemigen)
* Gezondere, eiwit-, vitaminen- en mineraalrijke veevoeding

Biodiversiteit

* Bloeiende kruiden ondersteunen lokale agrobiodiversiteit
* Natuurlijke aantrek van nuttige plaagbestrijders
* Verbeterde bodemstructuur en microbieel bodemleven

Plattelandsverrijking

* Mooie, kleurrijke weides
* Betrokkenheid en interesse brede publiek

Besparen

* Kortingsprijs zaaigoed
* Goedkoop maar steengoed veevoeder
* Minder kosten (geen mineralen en kunstmest, minder arbeid,...)
* Gratis advies bij voorbereiding, aanleg en nazorg

Verdienen

* 30-50% meer biomassa t.o.v. monocultuur
* 6x jaarlijkse bijdrage voor het capteren van CO2 tijdens 9-jarig engagement (na de proefperiode van het LEADER-project)

Onze kruidenmix

Bij de selectie van onze kruidenmix gingen we niet over 1 nacht ijs. We kozen voor een krachtige combinatie van volgende ingrediënten:

GRASSEN
0 %

Engels raaigras
Veldbeemd
Timothee
Beemdlangbloem
Kropaar
Rietzwenk

KLAVERS
0 %

Witte klaver
Rode klaver
Basterdklaver
Luzerne
Esparcette
Wondklaver
Gele honingklaver

KRUIDEN
0 %

Kleine Pimpernel
Cichorei
Peterselie
Karwij
Smalle weegbree
Duizendblad

Onderzoek

Het provinciaal proefbedrijf Hooibeekhoeve uit Geel zal de monitoring van de effectieve organische koolstofopslag op zich nemen in een aantal proefvelden en de resultaten daarvan analyseren en samenbrengen in een rapport.

Warme oproep aan universiteiten en hogescholen!

We zijn op zoek naar een thesisstudent om samen met ons verder onderzoek inzake agrobiodiversiteit en microbieel bodemleven in kaart te brengen.

Waarom doen we dit?

Hoewel de voordelen van kruidenlanden inmiddels duidelijk zijn en onderzocht werden, willen we toch proefondervindelijk nagaan hoe het gesteld is met de zadenmix die wij gebruiken en hoe dit zich vertaalt in de Kempense context. Kortom, we verfijnen wat er al geweten is op maat van onze streek.

landbouwers
0
sponsors
0
burgers
0
gemeenten met kruidenlanden
0
afzonderlijke locaties
0

Enkele van onze deelnemers

Amanda Lee

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
bedrijf

Mike Stuart

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
particulier

Tommy Kocs

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
boer

Doe mee en kruid de Kempen!

Boeren, bedrijven én het grote publiek plukken allemaal de vruchten van 101 Hectare Kruidenland.
Door samen te werken, helpen we elkaar in het behalen van onze doelen of het nu een gezond veevoeder, klimaatadaptatie, CO2-opslag of een belevingsvolle woonomgeving is. Er zit een hart voor kruidenland in ons allemaal.

Particulier

Je houdt van mooie en eenvoudige dingen? Koeien op de weide, hazen in het gras, zingende akkervogels, zomerse geuren en een vrolijk fluitende boer op zijn tractor? Wist je dat je daarvoor zelf je steentje kan bijdragen?

Boer

“Ideaal bestaat niet”? Toch wel! Want onze kruiden zijn goed voor de koe, jouw portemonnee, het klimaat, collega-ondernemers, biodiversiteit, noem maar op. Bovendien is een kruidenweide beter bestand tegen weersextremen. Waar wacht je nog op?

Bedrijf

We kopen niemands geweten af, ook het jouwe niet. CO2 capteren we daarom effectief in natura bij onze boeren. En dat doen we bovendien tegen een goede prijs. We nemen daarvoor graag het werk uit jouw handen.